Директоры - лучшие курсы в Кривом Роге

Популярные курсы

7
Підприємницька діяльність

В програмі курсу: Правова база розвитку підприємництва. Державна підтримка підприємницької діяльності. Обмеження в підприємницькій діяльності ( патенти, ліцензії, стандартизація і сертифікація). Фінансування і оподаткування підприємництва. Менеджмент в підприємницькій діяльності. Методи дозволу конфліктних…

4 200грн

Подробнее

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров

  Кривой Рог ул. Кобылянского д. 219, комната 301

Аналіз господарської діяльності

В програмі курсу: Методи та прийоми аналізу господарської діяльності.  Інформаційна база та організація аналізу господарської діяльності на підприємстві. Аналіз маркетингових досліджень та виробництва продукції. Аналіз праці та заробітної плати, оборотних та необоротних активів, витрат операційної діяльності,…

3 000грн

Подробнее

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров

  Кривой Рог ул. Кобылянского д. 219, комната 301

Основы менеджмента и маркетинга

9 800грн

Подробнее

Vista, Центр обучения и консалтинга (Кривой Рог)

  Кривой Рог ул. Свято-Николаевская, 28

Менеджмент

У програмі курсу: основні поняття і економічна суть менеджменту. Організація управління. Формування управлінських рішень. Стратегія розвитку організації. Планування, складання стратегічного плану. Товарна, цінова і збутова політика підприємства. Комунікаційна політика підприємства. Тривалість курсу…

3 500грн

Подробнее

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров

  Кривой Рог ул. Кобылянского д. 219, комната 301

Економіка підприємства

У програмі курсу: класифікація підприємств за формами власності, види і типи підприємств. Статутний капітал і майно підприємств, основні і оборотні засоби. Склад і управління трудовими ресурсами, продуктивність і нормування праці, фонд оплати праці. Цінова політика, собівартість продукції, прибуток і…

5 700грн

Подробнее

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров

  Кривой Рог ул. Кобылянского д. 219, комната 301

Бізнес курс для керівника

В програмі курсу: освоєння навичок ефективного менеджменту і конкрет-них технологій стратегічного і операційного управління компанією: організація роботи, планування і розподіл ресурсів, постановка цілей, ефективний контроль, мотивація, розвиток підлеглих і формування прихильності до компанії. Курси…

4 400грн

Подробнее

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров

  Кривой Рог ул. Кобылянского д. 219, комната 301

Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства

В програмі курсу: сутність фінансово-економічної безпеки, комерційна таємниця, правовий захист комерційної таємниці, економічна розвідка (економічне шпигунство), методи шпигунства (методи збирання інформації), організація захисту підприємницької діяльності. комплексна система захисту підприємництва.…

4 200грн

Подробнее

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров

  Кривой Рог ул. Кобылянского д. 219, комната 301